ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Created by alexiaz

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΖΩΩΝ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ


Χώροι που δέχονται ισχυρή πίεση από τρωκτικά και Δίπτερα.


Ειδικά τα τρωκτικά σχετίζονται με την μετάδοση ζωονόσων  στα ζώα εκτροφής, ενώ συχνά ταξιδεύουν μέσα στις συσκευασμένες ζωοτροφές.


Η Pest Shield προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα οικολογικής μυοκτονίας, που εναρμονίζεται τέλεια με τα διάφορα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.


Επίσης η καταπολέμηση των Δίπτερων διενεργείται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του εντόμου, ενώ παρέχονται και συστάσεις σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής και εμπόδισης εισόδου των εντόμων.  

ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΖΩΩΝ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ