ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Created by alexiaz

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΤΕΡΜΙΤΕΣ


Οι τερμίτες αποτελούν το πλέον επικίνδυνο ξυλοφάγο έντομο παγκοσμίως. Ως τερμίτες αναφέρονται διάφορες οικογένειες με χιλιάδες είδη ανά τον κόσμο.


Είναι κοινωνικά έντομα, αποτελούμενα από ένα βασιλικό ζεύγος, πολυάριθμους εργάτες και στρατιώτες. Υπάρχουν επίσης και άτομα έτοιμα να αντικαταστήσουν το βασιλικό ζεύγος, εφόσον αυτό χαθεί ή εγκαταλείψει την φωλιά και αυτό επιτυγχάνεται μέσω χημικών σημάτων. Οι εργάτες είναι αυτοί που προκαλούν την ζημιά στις ξύλινες κατασκευές, κατά τις εξορμήσεις τους για τροφή. Το γεγονός ότι είναι φωτόφοβα έντομα, καθιστά την προσβολή αθέατη, ως ότου η κατασκευή καταρρεύσει.


Στην Ελλάδα απαντώνται δύο τύποι τερμιτών. Το γένος Reticulitermes spp και ο Kallotermes flavicollis. Το δεύτερο φτιάχνει τις φωλιές του μέσα σε ξύλα μεγάλου μεγέθους και οι αποικίες του είναι ολιγάριθμες. Αν και δεν αποκλείεται η προσβολή από το συγκεκριμένο είδος, θεωρείται πιο σπάνια σε σχέση με τον Reticulitermes.


O Reticulitermes, ανήκει στους λεγόμενους υπόγειους τερμίτες, χτίζει την φωλιά του κάτω από το χώμα και οι αποικίες του είναι τεραστίων διαστάσεων. Οι εργάτες του γένους αυτού είναι σε συνεχή εξερεύνηση προς εύρεση τροφής και είναι ακριβώς αυτοί που ευθύνονται για τις προσβολές.


Στις ΗΠΑ αναφέρονται ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων από τους τερμίτες γενικά. Στην Ελλάδα οι προσβολές  αφορούν διάφορες ξύλινες κατασκευές, τις οποίες σε σύντομο διάστημα μπορούν να καταστρέψουν τελείως.Η PEST SHIELD σας βοηθήσει να τους αντιμετωπίσετε με δύο τρόπους:


ΤΕΡΜΙΤΕΣ