ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Created by alexiaz

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Η απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για πιο ασφαλή τρόφιμα έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην θέσπιση κανόνων και διαδικασιών προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα οι πιστοποιήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων (ISO, BRC, IFS κτλ) γίνονται ολοένα πιο απαιτητές και υιοθετούνται από πολλές βιομηχανίες. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των παρασίτων έχει έναν σημαντικό ρόλο, από την στιγμή που, ως γενικό control point, μπορεί εύκολα να εξανεμίσει κάθε προσπάθεια ενός συστήματος HACCP, αν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή.  


Η Pest Shield εφαρμόζει ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης (βιομηχανία ζυμαρικών, παρασκευαστήρια ψωμιού και συναφών ειδών, γαλακτοβιομηχανία, επεξεργασία λαχανικών κτλ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:


Monitoring   εντόμων αποθηκών με φερομονικές παγίδες.


Καταπολέμηση εντόμων με διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της θερμής εκνέφωσης με το ισχυρό μηχάνημα που διαθέτουμε.


Δυνατότητα εφαρμογής της οικολογικής μυοκτονίας, μέθοδος μοναδική στην Ελλάδα για την οποία είμαστε πιστοποιημένοι.


Πλήρης τεκμηρίωση των εργασιών με αρχεία προσαρμοσμένα στα διάφορα πρότυπα.


Παρουσία μας σε audit εφόσον ζητηθεί.


Η Pest Shield είναι πιστοποιημένη στην μέθοδο μικροσκοπικής ανάλυσης θραυσμάτων εντόμων και τριχών τρωκτικών στα τρόφιμα. Η ανάλυση αυτή, αν και δεν απαιτείται από την νομοθεσία, μπορεί να εκτιμήσει το πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας ως προς την αποτελεσματικότητά του ή/και να δώσει απαντήσεις ως προς την χρονική στιγμή μιας προσβολής (π.χ. στην βιομηχανία ή στο ράφι). Επίσης μπορεί να εκτιμήσει την ποιότητα της πρώτων υλών του προμηθευτή (π.χ. άλευρα).


Σχεδιάζουμε στο άμεσο μέλλον την δημιουργία σχετικού εργαστηρίου για την εν λόγω ανάλυση.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ