ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑCreated by alexiaz

ΜΥΓΕΣ


Οι μύγες, γενικότερα, αποτελούν μία σοβαρή απειλή για τα τρόφιμα και την δημόσια υγεία, καθώς έχει βρεθεί πως μεταφέρουν τον μεγαλύτερο αριθμό παθογόνων οργανισμών.


Οι μύγες ανήκουν σε διάφορες οικογένειες (drosofilidae, phoridae, psicodidae, myscidae, sarcopfagidae κτλ) και η κάθε μια χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΜΥΓΩΝ


Οπτικός έλεγχος: Με αυτό τον τρόπο θα καθορίσουμε πιθανά σημεία αναπαραγωγής, σημεία εισόδου και γενικά συνθήκες που ευνοούν την ύπαρξη των μυγών.


Αναγνώριση: Κάθε οικογένεια μυγών χρήζει και διαφορετική αντιμετώπιση. Δείγματα θα εξεταστούν στο στερεοσκόπιο του εργαστηρίου μας με σκοπό την σωστή αναγνώριση.


Καθαρισμοί: Σημαντικό στοιχείο στην εφαρμογή αποτελεί  η χρήση ενζυματικών καθαριστικών σε σιφώνια, φρεάτια, λιποσυλλέκτες κτλ για την μείωση των εστιών αναπαραγωγής.


Μηχανική εμπόδιση και παγίδευση: Συμβουλευτική αναφορικά με το κλείσιμο εισόδων και τοποθέτηση ειδικών συσκευών με τροφοελκυστικά ή υπεριώδους ακτινοβολίας, σε εναρμόνιση με την ασφάλεια των τροφίμων.


Χημική καταπολέμηση: Όπου χρειάζεται διενεργούνται ψεκασμοί και εκνεφώσεις με ειδικά σκευάσματα της αγοράς.

ΜΥΓΕΣ