ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Created by alexiaz

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ


Σεμινάρια

Atessa Italy 17/2-19/2/2014

Πιστοποίηση Eco-management rodent control.

Piacenza Italy, 16/2-21/2/2013

Επίσημη πιστοποίηση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου στην μικροσκοπική ανάλυση θραυσμάτων εντόμων στα τρόφιμα (Filth Test).

Bologna Italy, 14/10-1710/2012

Επίσημη πιστοποίηση τεχνικού 2ου επιπέδου από την Ιταλική Ένωση Εταιρειών Απεντομώσεων.

Κηφισιά, 11/05-13/05/2012

“Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον: Από την Θεωρία στην Πράξη” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αθήνα, 30/01-07/05/2012

“Food Safety - Hazard Analysis Critical Control Point System (HACCP)” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 07/08-29/09/2008

“Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων - Πιστοποίηση ΕΦΕΤ” του ΚΕΚ PARTHENON ΕΠΕ

Αθήνα, 28/05-31/05/2008

“Ανάπτυξη, εφαρμογή, επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005”  της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ