ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑCreated by alexiaz

ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ


Βιολογία

Τα μυρμήγκια (Hymenopterae: Formicidae), αποτελούν μία πολυπληθή ομάδα με πάνω από 11800 είδη. Ειδικά στην Ελλάδα, η ομάδα αυτή εμφανίζει μεγάλη βιοποικιλότητα.

Τα μυρμήγκια είναι ευκοινωνικά έντομα. Αποτελούνται από την ή τις βασίλισσες, οι οποίες έχουν μοναδικό σκοπό την αναπαραγωγή και τις εργάτριες οι οποίες αναζητούν την τροφή, ταΐζουν τις προνύμφες, επεκτείνουν την φωλιά και την υπερασπίζονται.

Οι εργάτριες αναζητούν την τροφή τους σε υγρή ή ξηρή μορφή. Κατόπιν, ταΐζουν την βασίλισσα και τις προνύμφες με την χωνεμένη τροφή από το στομάχι τους, μία διαδικασία που ονομάζεται τροφάλλαξη. Αυτή την ιδιαιτερότητα εκμεταλλευόμαστε στην Pest Shield, εφαρμόζοντας ειδικά gel, με σκοπό να πλήξουμε την βασίλισσα και τις προνύμφες.

Τα μυρμήγκια επικοινωνούν μεταξύ τους με χημικά σήματα: ένα από τα πιο κοινά είναι αυτό που χρησιμοποιείται για το μαρκάρισμα της διαδρομής από την αποικία στην πηγή τροφής και παίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση μίας προσβολής.

Μία αποικία, αρχικά, δημιουργείται από μία βασίλισσα, η οποία γεννά και θρέφει την πρώτη γενιά. Για πολλά χρόνια, 6-7 περίπου, όλη η ενέργεια της αποικίας δαπανάται στην αύξηση των ατόμων που την απαρτίζουν. Στην συνέχεια θα δημιουργηθούν τα φτερωτά αναπαραγωγικά μυρμήγκια που θα φτιάξουν νέες αποικίες.

Η αποικία μπορεί να έχει μία, ή περισσότερες βασίλισσες. Πολλά είδη που εισβάλουν στα σπίτια είναι πολυγυνικά (έχουν πολλές βασίλισσες).

Πολλά μυρμήγκια φωλιάζουν στο έδαφος, σε δέντρα ή σε πεσμένους κορμούς δέντρων και γενικά σε ξύλα. Όμως, ορισμένα από αυτά που εισβάλουν σε σπίτια, μπορούν να φωλιάσουν σχεδόν οπουδήποτε, όπως σε πρίζες, κασώματα και αλλού. Κάποια από τα πολυγυνικά είδη που εισβάλουν σε κτίρια, είναι πιθανό να δημιουργήσουν μία υπεραποικία, δηλαδή μιά αποικία χωρισμένη σε υπομέρη, με φωλιές σε διαφορετικά σημεία. Τα μέλη της υπεραποικίας αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως μέλη της ίδιας ομάδας. Αν κάποιο κομμάτι αποκοπεί, έχει καλές πιθανότητες να επιζήσει ως ξεχωριστή αποικία. Δυστυχώς, αυτή την ιδιότητα εκμεταλλεύονται κάποια είδη της πόλης για να επικοίσουν νέα μέρη.

Γενικά τα είδη που εισβάλουν στα κτίρια χαρακτηρίζονται από τα εξής:

Ζούν κοντά στον άνθρωπο.

Πολλά δημιουργούν υπεραποικίες (π.χ. Camponotus, Linepithema, Monomorium Pharaonis).

Εμφανίζουν επιθετικότητα προς άλλα είδη.

Η μεταφορά αποικιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Μερικά κοινά γένη που απαντώνται σε κτίρια στην χώρα μας είναι : Camponotus, Linepithema, Monomorium, Crematogaster, Pheidole, Lasius, Formica και άλλα.


Αντιμετώπιση

Η αναγνώριση του είδους είναι σημαντική για την επιτυχία της διαχείρισης μιάς προσβολής από μυρμήγκια. Κάθε είδος έχει την δική του βιολογία και συμπεριφορά, οι οποίες καθορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση της προσβολής.

Στην Pest Shield, χρησιμοποιούμε το κατάλληλο στερεοσκόπειο και ειδικές κλείδες για την αναγνώριση του είδους.

Οι εφαρμογές σε εσωτερικό χώρο περιλαμβάνουν την χρήση ειδικού τροφοελκυστικού gel με σκοπό την προσβολή της βασίλισσας, ενώ ο προσεκτικός οπτικός έλεγχος στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου, θα αναδείξει πιθανές φωλιές και διαδρομές των εργατριών. Διενεργούμε υπολλειματικούς ψεκασμούς σε περίπτωση εξωτερικής φωλιάς, καθώς και για την αποκοπή των διαδρομών.

Επίσης, σας δίνουμε τις κατάλληλες συμβουλές αναφορικά με ενδεχόμενες «αδυναμίες» του κτιρίου και την καλύτερη διαχείρισή του για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών.

Ορισμένα είδη χαρακτηρίζονται ως ξυλοφάγα, διότι μπορούν να διανοίξουν στοές και να φωλιάσουν μέσα σε κατασκευαστική ξυλεία (Camponotus, Crematogaster κτλ). Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθούμε τη μέθοδο που συνάδει γενικά με την αντιμετώπιση των ξυλοφάγων, ενώ διενεργούμε και θερμική επεξεργασία.

ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ