2109614589   2107629900

6944472452  6978921519


ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Created by alexiaz

PEST SHIELD Pest Management
Home Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΙΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ


Pest Shield - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IPM (Integrated Pest Management)


Το IPM, (Integrated Pest Management), είναι μία εκλογικευμένη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των παρασίτων. Λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την βιολογία του εκάστοτε παράσιτου (αρθρόποδου ή τρωκτικού), το IPM αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών που περιλαμβάνουν τον οπτικό έλεγχο της παρουσίας παράσιτων και των σημείων εισόδου τους, την αναγνώριση του παράσιτου, την τυχόν αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και αποθήκευσης, την χρήση μηχανικών μέσων με ειδικές αναρροφητικές συσκευές (vacuuming), την χρήση βιολογικών μέσων (ρυθμιστές ανάπτυξης κ.τ.λ) και τέλος την ορθολογική χρήση χημικών εντομοκτόνων.  


Αποτελεσματικότητα

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το IPM έχει καλύτερα αποτελέσματα λόγω της έμφασης που δίνει στην πρόληψη.


Ασφάλεια

Η εκλογικευμένη χρήση των χημικών μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σε αυτά, κάτι το σημαντικό για άτομα με αναπνευτικά προβλήματα, αλλεργίες και παιδιά. Παράλληλα, μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος, ειδικά του υδροφόρου ορίζοντα και των υδάτων.


Κόστος

Σε μηνιαία ή τριμηνιαία προγράμματα επισκέψεων, όπου θα μας δώσετε την δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα, το κόστος ανά έτος είναι μικρότερο σε σχέση με την έκτακτη αντιμετώπιση έντονων προσβολών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IPM;